Hållbart Kista

 

 hjälper företag i Kista att
skapa lokal samhällsnytta

Hållbart Kista är också ett stöd för näringslivets CSR insatser. Med finansiellt stöd från Allmänna arvsfonden hjälper vi företag och andra organisationer med kontakter i lokalsamhället. Vi har stor erfarenhet av att leda sociala insatser som kommer både näringsliv och övriga samhället till nytta.
Framför allt bidrar det till fler människor i arbete och ökad trygghet både för boende och arbetande i området.
Företag kan utan kostnad vända sig till oss för förslag, initiering och kontroll av det projekt man vill engagera sig i. På vilket sätt och när bestämmer man själv. Företag har med vår hjälp erbjudit mentorskap, praktikjobb, företagsbesök och många andra aktiviteter. De har i samarbetat med bland andra skolor och föreningar hjälpt ungdomar med kontakter i näringslivet, att motiveras och börjat skapa sig en bättre framtid.

Varför ett nätverk?

Kista ITC är granne med en av Sveriges mest  socioekonomiska svaga områden i Sverige. Granne med områden som t ex Rinkeby, Husby mfl.

Vi på 4 Inclusion ideell förening och dess samarbetspartners har genomfört undersökningar, intervjuer och konferens med ett flertal företag i Kista. Många av Kistas företag har visat ett stort intresse att engagera sig lokalt i området.

Det är många företag i Kista som ser detta behov och är intresserade att bidra på olika sätt, som t. ex kunskap som finns bland anställda, det kan handla att skänka gamla möbler eller liknande.

Nätverket kommer i februari 2022 att bjuda in till nätverksträff för att lägga fram förslag på hur  nätverket kommer att arbeta med under 2022.

Vision

Hållbart Kista är en plattform för företag verksamma i Kista företagsområde som vill arbetar med socialt ansvar
och lokal samhällsnytta, oavsett bransch eller storlek. Nätverket har som vision och målsättning att växa kontinuerligt
och omfatta fler och fler verksamheter med ett stort intresse kring hållbarhetsfrågor.
Genom deltagande i Hållbart Kista får medlemsorganisationer även möjlighet att byta erfarenheter,
marknadsföra sitt engagemang, öka kunskaper och kontaktnätverk.

Om nätverket

Hållbart Kista  är ett initiativ av  4 inclusion ideell förening och dess samarbetspartners.
Under nätverksträffar diskuterar vi aktuella frågor inom lokalt socialt ansvar men även miljöansvar.
Varje nätverksträff sker i form av studiebesök hos någon av nätverksmedlemmarna och fokuserar på ett särskilt ämne,
genom presentationer av experter inom ämnet, diskussioner eller workshops. 

Ett medlemskap i nätverket bidrar också till att företag och andra organisationer som engagerar sig i samhällsutvecklingen
stärker sina relationer till anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter samtidigt som de bygger sitt varumärke,
stärker sin konkurrenskraft och ökar lönsamheten samt bidrar till ett bättre lokalt närområde.

Under 2022 kommer Hållbart Kista att fokusera på FN:s mål för hållbar utveckling, Sustainable Developement Goals,
under nätverksträffarna. 

Vi kommer även att eftersträva att vid varje träff  introducera dessa mål närmare ur en teoretisk synvinkel. Vi kommer sedan att få praktiska exempel på
hur olika organisationer tillämpar målen på sin verksamhet. Målet är att deltagarna ska lämna träffarna med fördjupad kunskap och nya verktyg kring
hur de kan integrera FN:s hållbarhetsmål i verksamheten på ett konkret och praktiskt sätt.

För ett hållbart Kista

Ett nätverk för

företag verksamma i kista

med lokalt engagemang