Årets EEI-undersökning från Ennova visar oväntade fördelar med CSR-arbete, bland annat gladare medarbetare.

Ett strategiskt arbete med CSR ger företagen ett stärkt varumärke och kan leda till ökad lönsamhet. Men det är inte den enda vinsten. CSR påverkar också arbetsglädjen positivt under förutsättning att medarbetarna är medvetna om det pågående CSR-arbetet.