Medlemskap

 

Bli medlem idag och gör skillnad

Medlemskap

Genom deltagande i Hållbart Kista får våra medlemsorganisationer även möjlighet att byta erfarenheter, öka sina kunskaper, sitt engagemang och sina kontaktnätverk.

Kunskapsutbyte

  • Ett antal nätverksträffar per år med nätverksmedlemmarna. 
  • Exklusiva inbjudningar in till seminarier och workshops kring hållbarhet arrangerade
  • Möjlighet att delta i gemensamma projekt

 

Marknadsföring

  • Möjlighet att marknadsföra sin organisation till nätverket genom att agera värd för eller hålla en presentation på en av våra nätverksträffar
  • Möjlighet att knyta värdefulla kontakter med andra engagerade företag.
  • Organisationen marknadsförs som medlem i Hållbart Kista. Organisationens logotype och länk läggs till på www.hallbartkista.se

Nätverket finansieras med stöd från Allmänna arvsfonden.

För mer information om nätverket kontakta Kjell Lindahl på 070-755 51 52 eller via epost till kjell.lindalh@hallbartkista.se