072 847 22 01 info@hallbartkista.se

Medlemskap

 

Bli medlem idag och gör skillnad

Medlemskap

  • Genom deltagande i Hållbart Kista får våra medlemsorganisationer möjlighet att byta erfarenheter, öka sina kunskaper, sitt engagemang och sina kontaktnätverk.

Kunskapsutbyte

  • Åtta nätverksträffar per år med rundvandring hos någon av nätverksmedlemmarna. Vid varje träff lyfts ett aktuellt ämne (t.ex. hållbarhetsredovisning, kompetensutveckling i lagstiftning eller cirkulär ekonomi) och deltagarna får ta del av expertpresentationer och diskutera kring temat
  • Exklusiva inbjudningar in till seminarier och workshops kring hållbarhet arrangerade av Ombligo.
  • Möjlighet att delta i gemensamma projekt

 

Marknadsföring

  • Organisationen marknadsförs som medlem i Hållbart Kista. Organisationens logotype och länk läggs till på www.hallbartkista.se
  • Rätt att använda medlemskapet i Hållbart Kista och Hållbart Kistas logotype i sin egen kommunikation, exempelvis på sin hemsida
  • Möjlighet att marknadsföra sin organisation till nätverket genom att agera värd för eller hålla en presentation på en av våra nätverksträffar
  • Möjlighet att knyta värdefulla kontakter med andra engagerade yrkesverksamma

Kompetensutveckling

  • Gratis deltagande för två personer per tillfälle på kursen Introduktion i CSR. Kursen ges varje halvår
  • 25 % rabatt på alla TEM:s öppna utbildningar inom bl a ISO 14001 eller Hållbarhetsredovisning

Medlemskapet är knutet till organisation och inte till person. Eftersom två personer från varje organisation är välkomma kan de i organisationen mest intresserade personerna komma till träffar med passande tema. Vi välkomnar ständigt nya medlemmar i nätverk

 

Medlemskapsavgifter

Mindre organisationer med upp till 10 anställda samt biståndsorganisationer                      3 900 kr ex. moms
Mellanstora organisationer med upp till 250 anställda                                                             6 500 kr ex. moms
Stora organisationer med fler än 250 anställda                                                                         8 500 kr ex. moms

Ovanstående avgifter innebär medlemskap i Hållbart Kista under ett år.

För mer information, kontakta oss på Hållbart Kista på 072 847 22 01 eller via mail.